Dự án: “Lắp đặt hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng khai thác nước tại VINHOMES OCEAN PARK Gia Lâm, Hà Nội.

Dự án: “Lắp đặt hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng khai thác nước tại VINHOMES OCEAN PARK Gia Lâm, Hà Nội. Tháng 10/2020, Công ty cổ phần Môi trường và Xây dựng Hợp Thành đã hoàn thành Lắp đặt hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng …

Dự án: “Lắp đặt hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng khai thác nước tại VINHOMES OCEAN PARK Gia Lâm, Hà Nội.Đọc thêm

Dự án “Lắp đặt hệ thống giám sát khai thác nước dưới đất tại Công ty Quốc tế Kam Fung Việt Nam thuộc Cụm Công nghiệp Thịnh Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”

Dự án “Lắp đặt hệ thống giám sát khai thác nước dưới đất tại Công ty Quốc tế Kam Fung Việt Nam thuộc Cụm Công nghiệp Thịnh Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định” Tiếp nối sự thành công trong Quý II, đầu Quý III-2021 với sự tin tưởng vào uy …

Dự án “Lắp đặt hệ thống giám sát khai thác nước dưới đất tại Công ty Quốc tế Kam Fung Việt Nam thuộc Cụm Công nghiệp Thịnh Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”Đọc thêm

Dự án: ““ Điều tra, khảo sát và xây dựng , khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP. Đà Lạt, huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng”

Dự án: ““ Điều tra, khảo sát và xây dựng , khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP. Đà Lạt, huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng” Năm 2020 Công ty cổ phần môi trường và xây dựng Hợp Thành kết hợp …

Dự án: ““ Điều tra, khảo sát và xây dựng , khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP. Đà Lạt, huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng”Đọc thêm

Dự án : “ Điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý”.

Dự án : “ Điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý”. Năm 2020 Công ty cổ phần môi trường và xây dựng Hợp Thành cùng Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ …

Dự án : “ Điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý”.Đọc thêm

Giới thiệu

LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và kỹ thuật, Việt Nam không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường. Công ty cổ phần môi …

Giới thiệuĐọc thêm