Dự án : “ Điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý”.

Năm 2020 Công ty cổ phần môi trường và xây dựng Hợp Thành cùng Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ “ Điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý”. Sản phẩm dự án nhằm thiết lập cơ sở thông tin nguồn thải làm căn cứ đề xuất các giải pháp quản lý để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Một số hình ảnh công tác điều tra và triển khai thực hiện Dự án:

Công tác điều tra, khảo sát và lấy mẫu hiện trường
Công tác lấy, niêm phong mẫu nước thải, mẫu khí thải tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân, KCN Cái Lân.
Công tác lấy, niêm phong mẫu nước thải, mẫu khí thải tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân, KCN Cái Lân.
Lấy mẫu nước thải tại nguồn tiếp nhận Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, Trần Quốc Tảng, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Chuẩn bị máy, dụng cụ để lấy, phân tích mẫu khí tại Công ty xi măng Thăng Long, Thống Nhất, Hạ Long
Điều tra, khảo sát thực tế khu vực xử lý nước thải tại Công ty cổ phần tập đoàn Đông Á

Điều tra, khảo sát thực tế khu vực xử lý nước thải tại Công ty cổ phần tập đoàn Đông Á

Written by

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.