Dự án: “Lắp đặt hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng khai thác nước tại VINHOMES OCEAN PARK Gia Lâm, Hà Nội.

Tháng 10/2020, Công ty cổ phần Môi trường và Xây dựng Hợp Thành đã hoàn thành Lắp đặt hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng khai thác tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội. Công ty chúng tôi xin chân thành cám ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Chủ đầu tư. Với độ ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm đặt lên hàng đầu, Công ty cổ phần Môi trường và Xây dựng Hợp Thành đã khẳng định sự nỗ lực của mình trong Dự án này là hoàn thành đúng tiến độ, đưa ra giải pháp tối ưu nhất, và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu do BTNMT quy định.

Đối với dự án Lắp đặt hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng khoan tại Vinhomes Ocean Park cũng như với các dự án khác về giám sát khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Công ty Hợp Thành luôn tư vấn, thiết kế và lắp đặt tuân thủ theo nguyên tắc của BTNMT:
+ Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
+ Bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
+ Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ thông tin, dữ liệu.
+ Đảm bảo tính thống nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của cơ sở được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng khai thác nước tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội, được xây dựng theo:
+ Thiết kế linh động để phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định hiện hành.
+ Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số.
+ Lưu trữ dữ liệu tự động.
+ Dễ dàng điều khiển.
+ Hệ thống kết nối dạng module nên dễ dàng tích hợp, mở rộng.
+ Báo động khi có thông số vượt ngưỡng.
Cho phép kết nối và điều khiển để lưu trữ dữ liệu.
+ Truyền dữ liệu về trung tâm bằng giải pháp truyền thông không dây GSM/GPRS và chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN và internet.
Cung cấp dịch vụ chuyên gia cho việc cài đặt, chạy thử hệ thống, đào tạo vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện tại Dự án:

Sơ đồ lắp đặt hệ thống giám sát

Triển khai thực hiện Lắp đặt hệ thống giám sát liên tục, tự động cho 05 giếng khai thác tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội

Hình ảnh triển khai thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc

Hình ảnh triển khai thực hiện Dự án

Hình ảnh đồng hồ đo lưu lượng được hoàn thiện

Written by

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *